ചെവി ഈ ൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കേൾവിക്കുറവ് വന്നേക്കാം

ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്, വിട്ടുമാറാത്ത ചെവി ഒലിപ്പ്, അതിന്റെ ചികിത്സാരീതികളും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തുപറ്റി ആണ്. ചെവി മൂന്നു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Outer ചെവി, mid ചെവി, inner ചെവി, ഈ മിഡിൽ വരുന്ന ഭാഗം നടു ഭാഗം, ചെവിയുടെ പാട തോട് ഉള്ള് ഭാഗം വരുന്നത്. അത് മൂക്കിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ട്യൂബ് വഴിക്ക്, അതേപോലെതന്നെ അതിന്റെ പിൻവശം ചെവിയുടെ പിൻവശത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗം, mastoid എന്ന കണക്ഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ്, പൊതുവേദികളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒലിപ്പു, ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്.

   

അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും, നീർക്കെട്ട് നിറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു പഴുപ്പ് മാറും, ഇത് അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച നമ്മുടെ ചെവിയുടെ കനാൽ വഴിക്ക് അതു പുറത്തിറങ്ങി വരും, ഇത് പൊട്ടിക്കുന്നത്, എവിടെ പിന്നിലൊരു ഹോൾ രൂപപ്പെട്ടു ആണ് പുറത്തേക്കു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണോ ആദ്യമാദ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ, ഈ പാട് യിലുള്ള ഹോൾ വലുതായി വരും, പിന്നീട് അതൊരു പെര്മന്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി മാറി വരും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോർണിക് രോഗമായി മാറുന്നത്. പൊതുവേ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ, പൊതുവെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചികിത്സാരീതികൾ ഏകദേശം ഒന്നു തന്നെയാണ്, എന്താണെന്ന് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചെവിയുടെ പാടയിൽ, ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക .