ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതൊരു അൽപമെടുത്ത് മുഖം കഴുകി നോക്കുക മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ തന്നെ കാണാം

നമ്മൾ സാധാരണയായി മുഖത്തിടുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ക്രീം കൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ക്രീം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്കിന്, വൈറ്റ്ങ് ചെയ്യുന്നതിന് ലൈറ്റ്ങ് ചെയുന്നതിന്, ബറൈറ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള പാടുകൾ മാറുന്നതിനു ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന, ഒരടിപൊളി ക്രീം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നോട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയാർ ആകേണ്ടത് എന്നു, ഇതിലെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുമാണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രീം തയാർ ആകുന്നതിന് ആയി ഉണ്ടാകുന്നതായി ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത്, ഒരു പത്ത് ആൽബന്റൽ ആണ്. ഞാൻ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ആൽബന്റൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ച് ആൽബന്റൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും, വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർക്കണം.

ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തതിനു ശേഷം, നിങ്ങൾ എടുത്ത തൊലി എല്ലാ പൂർത്തിയായി കളഞ്ഞു എടുക്കണം. ഇനി പതുക്കെ പൊളിച്ച് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിനെ തൊലി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി തന്നെ കളയാനായി സാധിക്കും. നമ്മള് 10 ആൽബന്റൽ തൊലികളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊലി എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തത് ആൽബന്റൽ മിക്സിയുടെ ജാറ ലേക്ക് ഇടുക. ഇനി അല്പം റോസ് വാട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കുക. ഒരു രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ എടുത്ത് റോസ് വാട്ടർ ഇവിടേക്ക് ചേർത്തുകൊടുക്കണം. ഇത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് എത്ര നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരയ്ക്കുന്ന തിന് സാധിക്കുന്നുവോ ഇത്രയും നന്നായി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക