ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിനെ രോഗി ആക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം

നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മനസ്സ് എന്നു പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൈയ്യെത്തും ഇവിടെ ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെയാണുള്ളത്. തലച്ചോറാണ് എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വൈറ്റ് ഓർഗൺ, ഹൃദയത്തിന്റെ കൺട്രോൾ മാത്രമേ, തലച്ചോറിനെ പരിധിയിൽനിന്ന് മാറിയിട്ട് ഉള്ളൂ. ശ്വാസകോശം പോലും അല്പം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെമി ഓർലെണ്ടറി എന്നതിനെ പറയും, അതിനു ബ്രെയിൻ നിന്നുള്ള കണ്ട്രോൾ വരുണ്ട്, വികാരങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ മെയിൻ സർക്യൂട്ട് സെൻട്രൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെക്സ്ഓളജി എന്ന ടോപ്പിക്ക് പോലും, അപ്പോൾ തലച്ചോറിന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ്?

   

അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി സാധിക്കും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് ആയിട്ട് നോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തലച്ചോറിന് ഡാമേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ലക്ഷണങ്ങൾ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പലപ്പോഴും ബോധം പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഓർമ്മ കുറവുണ്ടാകും. ചിലർക്ക് ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ തളർച്ച ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലും ബാധിക്കുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം ഹെഡ് ക്രോമ ആണ്. തലച്ചോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഏകുന്ന ആഘാതം. ഇതാണ് ഇപ്പോ വലിയ കാര്യമല്ലേ? പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.