ഈ അഞ്ചു രഹസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡോക്ടറും രോഗിയോട് പറയാത്തത്

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്, ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ശാരീരികമായും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, വേദനയില്ല ക്ഷീണം ഇല്ല പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല. ബ്ലഡ്‌ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും, പേടിയാണ് കാരണം എന്ന്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത നശിക്കും. അപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ എന്റെ ഷുഗർ 250, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷീണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ, ഏയ്‌ അതൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ശരീരം വലിഞ്ഞു വരുന്നു വെയിറ്റ് കുറയുന്നു അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, എവിടെ എകിലും ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്.

ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്തിനാണ് ടെൻഷനടിക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും ഏതുവരെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഒന്നു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആയി നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത്, 250 ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഗുളിക എടുക്കാം എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ നേരം മടിയമാർ ആയി കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഡേറ്റ് നോക്കുന്നില്ല, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ല, കുറക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നോക്കുന്നില്ല. എളുപ്പം പണി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഗുളിക എഴുതാൻ തീരുമെന്ന് ഇനി വച്ചുകൊണ്ട്, തുടങ്ങും പക്ഷേ, ഈ ഗുളിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്ന സാധാരണം, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.