ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പ് ഇവയെല്ലാം പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക്, ഒബിസിറ്റി കുറിച്ചാണ്, ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയിൽ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, 38 60 ശതമാനം വരെ ആൾക്കാരും, ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായും അവരുടെ ആഹാരരീതി, നമ്മൾ കൂടുതലും പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത്, പാക്കറ്റ് ഫുഡ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്‌ ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കാനായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെകളും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്‌ കളെ ആണ് ഇത് പൊണ്ണത്തടി കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇതു മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, കൂടുതൽ ആളുകളും അവർക്ക് വർക്ക്‌ from ഹോം ചെയ്യുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ അക്ടവിറ്റി ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്.

10 മണിക്കൂർ മുകളിൽ ഇതിനു മുന്നിൽ ഇരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ജീവനുള്ള ജീവിതശൈലി നമ്മൾ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലൊരാൾ എന്നുള്ള കണക്ക് മാറി, മൂന്ന് ഒരു ആൾക്ക് തന്നെ തടി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി ലാണ് നിൽക്കുന്നത്, സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് പറയാം നമുക്ക് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിൽ ഉള്ള കൊഴുപ്പ് കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ height and weight യും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.