നടുവേദന പൂർണമായി മാറണം, ഇനി വീണ്ടും വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാത്രം കാണുക.

ഒരാളുടെ ജീവിത കാലത്ത്, നടുവേദന വരുന്നതിനുള്ള ചാൻസ് ഏകദേശം 80 ശതമാനത്തോളമാണ്, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ, മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും നടുവേദന വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിലെ, lumbar vertebrae ഒരു അഞ്ച് കശേരുക്കൾ ഉണ്ട്, അതുകഴിഞ്ഞ് scrum അഞ്ച് കശേരുക്കൾ, coccyx നാലു കശേരുക്കൾ, sacrum and coccyx ബാക്കിയുള്ള കണ്ണികളുടെ ഇടക്ക്, ഒരു പുഷിങ് എഫക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ moment ഉണ്ടാകുന്നതിനു സാധാരണ ആകൃതി ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ആണ് ഡിസ്ക് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റു മുകളിലേക്ക് ഉള്ള സ്പിനെർ കളും, ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ണികളുടെ ഇടയ്ക്ക് , 33 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, 23 ഡിസ്ക് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉള്ളിൽ കാണാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിൻ, fact,ഞരമ്പുകൾ, രക്തകുഴലുകൾ, എല്ലുകൾ, പേശികൾ, ആന്തരികാവയവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പെയിൻ സെൻസിറ്റീവാണ് . ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും നിന്ന് വരുന്ന വേദന ആകാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക് മൂലം ആകണമെന്നില്ല.

അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പെട്ടെന്ന് പെയിൻ വന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വേദനയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നില്ല. സാധാരണ ഒരു വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും. അതിനു ശേഷം മാറുന്നില്ല സ്ഥിരമായി വേദന തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാലുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഒരു വശങ്ങളിലേക്കു തിരിയുകയോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള കൂടുതൽ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യാതെ, അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ടു. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ചെയ്തു. ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.