മുടി കൊഴിഞ്ഞ് സുഷിരത്തിൽ പോലും ഇനി മുടി വളരും ഈ ഈ ജീരകം അല്പം എടുത്തു ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ

നമ്മൾ സാധനം ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉള്ള താരനും dead സ്കിൻ ഒക്കെ മാറുന്നതിന് ആയിട്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ഓയിൽ തെറാപ്പി കളും, എയർ മാസ്കുകളും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ താരം പോകുന്നതിനു സഹായിക്കുകയും, അതുപോലെതന്നെ മുടിവ് നല്ല കറുത്ത കളറും ആയിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓയിൽ തെറാപ്പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ, ഒരു ഹെയർ മാസ്കും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ തെറാപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.

ഈ ഓയിൽ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത് ആവണക്കെണ്ണ യാണ്. ശുദ്ധമായ ആവണക്കെണ്ണ ഓയിൽ തന്നെ വേണം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആവണക്കെണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡ് കംപ്രസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ആവണക്കണ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ആവണക്കെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്കൂൾ എടുക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തതിനുശേഷം അതിൽ ഡബിൾ പോയി ബോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക. എല്ലാവർക്കുമറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോയലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന്, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ബോയലിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.