മുഖക്കുരുവും പാടുകളും എല്ലാം മാറി മുഖം തിളങ്ങും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക്, കെമിക്കൽ പീസിനെ കുറിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും രോഗികൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വരാറുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ, മുഖത്തെല്ലാം മുഖക്കുരു പാട്, അതല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് പോയി കരിവാളിപ്പ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ pigmentation, പല കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പ്രായമായ കാണപ്പെടുന്ന കരിമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ക്രീമുകൾക്ക് ഒരു പരിധിക്കു മേലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരാറില്ല. വന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് delay ആണ്. ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ്, കെമിക്കൽ പീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഒരു പ്രശ്നത്തിനും ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വേറെയാണ്. അതു മനസ്സിലാക്കണം. അതു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് . ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ ട്രേസ് ചെയ്യാം, മുഖത്തുള്ള ഡെഡ് സ്കിൻ എല്ലാം പോയി കിട്ടും. എന്ന് എഴുതി ഫുൾ തൊലി പോണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അഞ്ച് ലെയറുകൾ ഉള്ളത്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ് 20 25 ആളുകൾ ഡെഡ് സ്കിൻ ആണ്. ഇതിനു നമ്മൾ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തു കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.