രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ രാവിലെ മുഖം പട്ടുപോലെ മൃദുലം ആകും

മുഖചർമം നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് മായി ഇരിക്കുന്നതിന്, മുഖത്തെ പാടുകൾ റിഗിസ് എന്നിവയെല്ലാം മാറി, മുഖം നല്ല ക്ലീനായി ബ്രൈറ്റ് ആയും ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മൂന്ന് മോസ്റ്റ് റൈസിംഗ് പാക്കേക്കുകൾ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് മൂന്നെണ്ണം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്നും ഉള്ള സ്കിന്നിന് പറ്റിയതെന്നും തോന്നുന്ന, ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും. ആദ്യത്തെ മോസർറൈസിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, ഒരു ബൗളിംഗ് ഒരു സ്പൂൺ തിളപ്പിക്കാത്ത പാൽ എടുക്കുക. ഈ പാലിലേക്ക് അരസ്പൂൺ ബദാം ഓയിൽ , അര സ്പൂൺ തേൻ എന്നിവ ചേർക്കുക. ഇനി വാ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക . നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിനുശേഷം. ഒരു കോട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മുക്കി.

മുഖത്തെല്ലാം രാത്രി കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തേക്കുക. ഈ പാക്ക് മുഖത്തിടുന്നത് , മുഖചർമം ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, pigmentation കുറച്ചു കഴിയും, സ്മൂത്ത്, ഹെൽത്തി യും ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതു മുഖത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഉണങ്ങുന്നതിന് അനുവദിച്ച ശേഷം. മുഖം കഴുകി കളയുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫേസ്ക്രീം പരിചയപ്പെടാം, രണ്ടാമത്തെ ഫേസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു ബൗളിൽ അല്പം ഒരു സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ , രണ്ടു നുള്ള് ചന്ദന പൗഡർ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.