ഇനി ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് ജീവിതമാകെ ഒന്നേയുള്ളൂ

ദുഖവും വിഷാദവും ഒക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടവും വിഷമമോ, ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ചു സമയം എടുത്തു പഴയ സന്തോഷത്തിലേക്കും പ്രസരിപ്പിൽ എല്ലാം എല്ലാം തിരിച്ചുവരും. നമ്മൾ തമാശ കേട്ടാൽ ചിരിക്കും. നമ്മൾ തിരിച്ച് തമാശകൾ പറയും, ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഴയ താല്പര്യം പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കടം വിഷാദം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദീർഘ കാലത്തിലേക്ക് അവർ അതിൽ തന്നെ വീണു പോവുകയും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷാദത്തിൽ നിന്നും കരകയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥയാണ് വിഷാദ രോഗം.

   

ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തിക്കുകയും, അതുപോലെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുതരം മാനസിക രോഗമാണ്. ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കൗൺസിലിംഗിൽ പരിഹാരം തേടിയെത്തുന്ന ഏറിയപങ്കും, വിഷാദ രോഗത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന വരാണ്, വിഷാദ രോഗികളുടെ ഒരു തോത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിലാണ് എന്ന് കാണാം. സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടി ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കളികളിലെ ഉല്ലാസ വേളകൾ ഇല്ല. കൂട്ടുകാരില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂട്ടുകാരെ വിഷാദ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യുവാക്കൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ബിസിനസിൽ വലിയ നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളവർ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, അങ്ങിനെ യുവജനങ്ങളുടെ ടയിലും ഡിപ്രഷന് അളവ്, ഡിപ്രഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.