വയറില്‍ കാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ശരീരം നേരത്തെ കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പോലും, കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്. Stomach കാൻസർ അഥവാ വയറിൽ കാൻസർ എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും, കേരളത്തിൽ ഇതിനെ തോ ഒരുപാട് മേലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽതന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും, ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സൊലൂഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ, ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്റെർണൽ ആയി അന്നനാളം, ആമാശയം ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ എങ്ങനെയാണ്. അന്നനാളത്തിൽ ആണ് ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുവരുന്നത്. അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാവിയിൽ അന്നനാളത്തിലെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു.

   

കാലക്രമേണ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ രോഗികളിൽ, കട്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസവും, കാലക്രമേണ വെള്ളം പോലും എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസവും ആയിട്ടാണ്, ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ രോഗികൾക്ക് ബാത്‌റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള രക്തം പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പെറ്റും. അതുപോലെതന്നെ ആമാശയത്തിൽ ആണ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുകുടലിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാൻസർ വരുന്നത് എങ്കിൽ, ഇത് കൂടുതൽ ആയിട്ടും ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസത്തെ കാണിക്കാറില്ല അതായത്, ആമാശയം കുറച്ചുകൂടെ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള , നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ, രോഗിക്ക് കൂടുതലായിട്ട്, എത്തി രക്തം ഓമിറ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് കാണാറുള്ളത്. ശർദ്ദിക്കും തന്നെ രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥയും കാണാം. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.