ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആണ്, സിനിമാതാരങ്ങൾ എന്നും സ്കിൻ എന്നും ചെറുപ്പമായിരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം, ageing, ageing റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. സ്കിൻ ageing എന്നു പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിട്ടാണ് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അത് ഒന്ന് early ageing എന്നു പറയും . early ageing എന്നു പറയുന്നത് 25 മുതൽ 40 വയസ്സുവരെ, mid ageing 40+ 50 വരെ. ഇതിന് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ പേജിലും നമ്മുടെ ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഡാമേജ്. വയസ് കൂടുന്നത് ആവുന്നത് അവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തടയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്, അത് നമ്മൾ ആരു വിചാരിച്ചാലും തടയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയെ മാറ്റി ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതം നയിച്ചാൽ, കുറച്ചുകാലം വീട്ടാൻ എന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി. രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ബോഡി കാണുന്ന ചേഞ്ച്കൾ ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരുപരിധിവരെ ഒക്കെ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,

   

ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്ക്, പ്രൊപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ ചെയ്തു , ഒരുപാട് 40 വയസ്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. Visually ആക്ച്വലി. അതുപോലെതന്നെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് ഒക്കെ മാറ്റാനായി സാധിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളും ആണ്. ഒന്നാം നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന റിംഗ്സ് സിനെ കുറിച്ച്, രണ്ടാമത്തേതും loss of വോളിയം. കണ്ണ് താഴ്ന്നുപോയി പോലെ തോന്നുക. ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ Loss of വോളിയം. കഴുത്തിൽ, താടിയിൽ ഒക്കെ തൊലി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിന് പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് നെയിംസ് ഓഫ് മോഷൻ തടയുന്നത് ആയിട്ട്, നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ചുളിവുകൾ ആയിട്ട് കാണാം, ഒരു ചികിത്സാരീതിയും 100% ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കിഡ്നി ചികിത്സ യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക.