ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഇല്ലാത്തവരുടെ ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ

നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയിൽ, പല ആളുകൾ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും, അടുത്ത ഇടപെടാറുണ്ട് അല്ലേ, ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും, ചിലർ നമ്മുടെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ചില സൗഹൃദങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളർത്തുന്ന സൗഹൃദം ആയിട്ട് പോവാറുണ്ട് . ചിലരെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്, ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണ് ആളുകളോട് കുറെയൊക്കെ അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ അവരുടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, നമ്മുടെ ആറ്റിട്യൂട് എന്താണ്?

അതും കൂടെ ഒരു നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു? അവരെങ്ങനെ നമ്മളോട് സമീപിക്കുന്നു. എന്നാണ് നമ്മളോട് ഉള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ, ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന, അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ. ഈ അഞ്ചു സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങൾ ഉള്ളവർ, മറ്റൊരാൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണ് നോ പറയേണ്ടത് നോ പറയാത്തവർ. ചിലരുണ്ട് നോ പറയേണ്ടത് നോ പറയത്തില്ല, ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആര് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, കൈയിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ, വേറെ ആരുടെയും കടം വാങ്ങി കൊടുക്കും. ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികളിലുള്ള ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഈയടുത്തകാലത്ത് കൗൺസിലിനെ വന്ന ഒരു കുട്ടി, അതിൽ ആരെങ്കിലും വിഷമം പറഞ്ഞാലും, വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.