ഈ ചെടി വെറും കാട്ടുചെടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ പോകരുത് ഇതിന്റെ ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങൾ

ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് മുയൽചെവിയൻ എന്ന സസ്യം. ദശ പുഷ്പങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇവയുടെ ഇലകൾ കാണാം. കേരളത്തിലെ തൊടികളിൽ കാണുന്ന കാണിച്ചിരിക്കും നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും, ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതിയും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മുയലിനെ ചെവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള, ഇലകൾ ആയതിനാലാണ്, ഈ ചെടിക്ക് മുയൽചെവിയൻ എന്ന വീഴുന്നത്. തൊണ്ടസംബന്ധമായ സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്കും. നേത്രകുളിർമയ്ക്കും, ഫലപ്രദമായ ഒരു മരുന്നാണ് മുയൽചെവിയൻ. ഒരു മുയൽച്ചെവിയൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ല. എന്നാണ് പ്രമാണം. അത്ഭുത ചികിത്സ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാം. ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ, രാസ്നാദി പൊടി അരച്ച് നെറുകയിൽ പുരട്ടിയാൽ, തലവേദന മാറുന്നതാണ്, കൂടാതെ മുയൽച്ചെവിയൻ പാലിൽ അരച്ച് കഴിക്കുക.

ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഉണ്ടാകുന്ന, ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ശ്രമിക്കുന്നതിന്, സഹായിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടുവരുന്നു. മുയൽചെവിയൻ നീര് വെറുതെ തലയിൽ തളം വെച്ചാലും, തലവേദന മാറുന്നതാണ്. മുയൽചെവിയൻ നീര് എടുത്ത് നെറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ, ഇതുകൂടാതെ പനിയുള്ളപ്പോൾ മുയൽചെവിയൻ ൻെറ നീര് 10 ml വീതം രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാൽ പനി ശമിക്കും. മുയൽചെവിയൻ അരച്ച് നെല്ലിക്ക വലിപ്പം ആക്കി, മോരിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ മൂലകുരു കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും. സുഖപ്പെടാൻ നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. മുയൽചെവി ഇല ഉപ്പ് ചേർത്ത പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര്, തൊണ്ടയിൽ പുരട്ടിയാൽ, ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.