കാലിലെ ഞരമ്പുകളിൽ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സത്യം അറിയാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, വെരിക്കോസ് വെയിൻ, ഞരമ്പ് പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വെരിക്കോസ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിൽക്കുമ്പോൾ കാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് ഞരമ്പുകൾ വരുക. അതിനെ വളവു, തിരവ് വന്നിട്ട് തടിച്ചു കിടക്കുക. നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വേദന വരാറുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പറയും. കാലിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല വേദനയുണ്ട്. എന്നു പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാണിക്കാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. പെരുമ്പിള്ളി ഭിത്തികളിൽ ഉള്ള ക്ഷീണം കൊണ്ടാണ്, ചിലർക്ക് ജന്മനാ ശക്തി കുറവുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകാം. ഞരമ്പുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്,

   

രക്തത്തിനു ദൂഷ്യം ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തുനിന്ന്, മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഹാർട്ട്‌ ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക. എന്നതാണ് ഞരമ്പുകളുടെ ഉദ്ദേശം. ദൂരെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള രക്തം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഹാർട്ട്‌ലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വെയിൻ ഉദ്ദേശം. അതിനാൽ അഴുക്കുള്ള രക്തം ഉള്ളപ്പോൾ, അനു തിരിച്ചടിക്കുന്ന സമയത്ത് തടഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭാഗത്തൊക്കെ രോമം കൊഴിയുന്നതായി കാണാം. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അഴുക്കുകളും നിന്നിട്ട് വ്രണങ്ങൾ വരുന്നതായി കാണാം. ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടി ലേക്ക് വരും. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം വരുമ്പോഴേക്കും, പുറത്തു കാണുന്ന ഞരമ്പുകൾ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട്, ലോങ്ങ്‌,ഷോട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.