ആരും അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് മുഖം വെളുത്തു തുടുക്കാൻ ഈ ഫേഷ്യൽ മാത്രം മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ എല്ലാം മാറി, കുരുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറുന്നതിന്, മുഖം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫേഷ്യൽതയാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആയിട്ട്, ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എന്റെ സ്റ്റാഫും ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, നിങ്ങൾക്ക് കറക്ട് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീഡിയോ അവസാന പേരെയും കണ്ടു. സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ, ഈ ഫേഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഫേഷ്യൽ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്റെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ മുഖം വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫെയ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം സ്റ്റെപ് എന്നു പറയുന്നത് സ്ക്രൈബിങ് ആണ്, അതിനായി അരമുറി ഉരുളകിഴങ്ങ് എടുപ്പ് തൊലി കളഞ്ഞതിനുശേഷം അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി തക്കാളി കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തു നീക്കുക. അടുത്തതായി ബൗളിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, അരസ്പൂൺ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.