സ്ത്രീകളിലെ ഈ ഭാഗത്തെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടി ആവുകയും രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറുകയും ചെയ്യും

ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികളുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവയവം ആണ് ഗർഭാശയം. ഗർഭാശയം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഗർഭാശയ രക്തസ്രാവവും ആണ് സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആരോഗ്യ രഹസ്യം. മെനർച്ചെ അഥവാ ആദ്യ ആർത്തവം. മേനോപോസ് ആർത്തവ വിരാമം,അതിനുശേഷവും തുടരുന്ന ന്യൂ ട്രെയിൻ ബ്ലീഡിങ് ആണ് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 30 മുതൽ 50 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഗർഭാശയം എടുത്തു മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. എന്താണ് ബ്ലീഡിംഗിന് കാരണം? ആവശ്യത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരവയവമാണ് ഗർഭാശയം? ഗർഭാശയം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ഗർഭാശയം എടുത്തു മാറ്റാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന രീതികൾ ആണോ നല്ലത്?

ഓരോ ചികിത്സാരീതിയും ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതെല്ലാം ഓരോ സ്ത്രീയും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹോർമോണുകളിൽ ആണ് ആക്ച്വലി ഗർഭാശയ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ വരുന്ന ഒരു ബാലൻസ് ആണ് രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമായി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടു ഹോർമോൺ ആണ് ഉള്ളത്. ഒരു സൈക്കിളും ആദ്യം ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങും, അത് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആകെ ആർത്തവം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ്, ഒറിയൽ കുമിളകൾ പോലെ വരുന്നത് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.