സ്ത്രീകളിൽ സ്വകാര്യദുഃഖം മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

അതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും? ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വജൈനൽ യൂസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എങ്ങനെ അത് വരും? എങ്ങിനെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മനുഷ്യശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ age പരമായ കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പെണ്ണുങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട്. പ്രധാനമായി കാണാറുള്ളത് മാസകുളി ആയതിനു തൊട്ട് കുറെ ഓർമ്മകൾ ചെയ്തതാവാം തൊട്ട് കുറെ ഹോർമോണുകൾ ചേഞ്ച് ആകാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. ബോഡി കുറെ വന്നിരിക്കും. വയസ്സ് വരുന്ന കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹോർമോണുകൾ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും. അതിനു ശേഷം മാസക്കുളി നിന്നതിനുശേഷം, ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ തോത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഡെലിവറി ആകുമ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും, നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി യൂസിങ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് . വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ കുറവ് ആകുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ സർക്കുലേഷനും കുറവായിരിക്കും .

   

ഇതിനെയാണ് വജൈനൽ ലൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സെക്സ് ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോലും കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ടാകില്ല. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കുറവായിരിക്കും. മെഡിക്കൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ആകുന്നത് മാത്രം എല്ലാം മൂത്രസഞ്ചി താഴെ വരും. എങ്ങനെ ആണ് ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം റെഗുലർ ആയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമറിയാം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മസിലുകൾ സ്ട്രോങ്ങ് ആകും. ആ സ്ഥലത്തെ യോനിഭാഗം ഉള്ള സ്ഥലത്തെ മസിൽ മൂലം ടൈറ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.