ഇനിയെത്ര മെലിഞ്ഞവര് ആണെങ്കിലും , തടിയും ശരീരവടിവും നല്ല നിറവും ലഭിക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ

അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലെങ്കിലും തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം മൂലം ശരീരമായി , പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉപരി മാനസികവും സാമൂഹ്യവുമായ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഇതു വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ നോ,ഡോക്ടർമാരോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആയി കാര്യമായ ചികിത്സ നൽകാറില്ല. രക്തപരിശോധനകൾ കഴിഞ്ഞ രോഗം ഒന്നുമില്ല. ഇന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. സാധാരണയായി ചെയ്യുക. തീരെ മെലിഞ്ഞ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ, ആയവർ അറിയേണ്ടത് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ്.

   

കായിക ബ്രസീലിനെ ഊന്നൽ നൽകുന്ന സ്‌പോർട്, ആർമി, പോലീസ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഒരു തടസ്സമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ മോഡലിംഗ്, അഭിനയം തുടങ്ങിയ മേഖലയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർക്കും അമിതമായി മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഒരു തടസ്സമാണ്. BMI 18.5 താഴെയാണെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യ കുറവിനും ക്ഷീണത്തിനും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാരണമാകാം. തീരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി കുറവ്, ജോലി ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയിക്കുന്നതിനും ജോലിയുടെ പ്രവർത്തനം മികവിനും ഒക്കെ തടസ്സമായി ആയി വരാം. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .