ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഒരു കാരണവശാലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പലതരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ചു നന്നാവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഇന്നുമുതൽ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കിടക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു, മദ്യപാനം പുകവലി എന്നീ ദുശീലങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്, എന്തിനാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിനുശേഷം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നെറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണ്ടേ, നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഒരു രോഗവും ഇല്ല പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പറയുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ, വരുമ്പോൾ നോക്കാം എന്നാ ചിന്ത വരുന്നത്. സത്യമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന, നമുക്കൊരു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത്, ഭൂരിഭാഗം ഹാർട്ടറ്റാക്ക് സംഭവങ്ങളും,

ലിവർ ഫെയിലിയർ കണ്ടീഷൻ, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ കണ്ടീഷൻ, സ്ട്രോക്കിന് സാധ്യതകൾ പ്രമേഹം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി നാളുകൾ മുമ്പേതന്നെ, നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ മാത്രം മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരിച്ചറിയുന്ന രീതികളിൽനിന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ശരീരത്തിന് ബ്ലോക്കിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വയർ ചാടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം . ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.