എത്രയൊക്കെ മരുന്നു കഴിച്ചിട്ടും മാറാത്ത ശരീരവേദനയും രോഗങ്ങളും മാറും ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ

പലരും കാലങ്ങളായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ, ചിലർക്ക് മേലാസകലം വേദന ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് സന്ധികളിൽ മാറിമാറി വേദന ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് ശരീരത്തിന് ഇവിടെ പിടിച്ചാലും വേദനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്, കൈ കാലുകൾ നിവർത്താനും മടക്കാനും, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ചിലർക്ക് കാല് തറയിൽ തൊടാൻ തന്നെ വയ്യ. വെയിലിൽ ഉദിച്ചുവരണം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ തന്നെ. നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാരീതികളും മരുന്നുകളും എടുത്തു. കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെയും പഴയ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പെൻഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടും. വിജയിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ്.

ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്നുള്ള പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കിട്ടും. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെലവുകളും ഇല്ല. കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വിജയിച്ച് അവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുള്ള കുറച്ചു മണിക്കൂർ വരെയാണ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് 16 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. എട്ടുമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. എട്ടുമണിക്കൂർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല, 16 മണിക്കൂർ ഫുഡ്‌ കഴിക്കാം. ഇതിനെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഈ രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തുനിന്നും ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.