പ്രമേഹ രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ… എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന് പ്രത്യേക സങ്കീർണ്ണതകളെ കുറിച്ചോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തെ കുറിച്ച് സാധാരണ രോഗികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന 8 ,9 കാതലായ സംശയങ്ങൾ.. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻറെ കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല..

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാതെയും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതലായി എന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ കാണാൻ വരുന്ന രോഗികൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ.. പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നായി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം… പ്രമേഹ രോഗത്തിന് വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൻറെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് കരൾ, കിഡ്നിയും, മറ്റ് അവയവങ്ങളും എല്ലാം പ്രവർത്തനം താഴ്ന്ന പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മരുന്നു കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടോ.. എന്നുള്ള ഈയൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്.. അപ്പോൾ ഇതിനെകുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ശാസ്ത്രീയ പരമായി മനസ്സിലാക്കാം..

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകത ശാസ്ത്രീയ പരമായ ഒരു പ്രോസസ്സ് ലൂടെയാണ്.. അത് ആദ്യം ഒരു മോളി ക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം മൃഗങ്ങളിൽ അതൊന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നു.. വളരെ ഹൈ ഡോസ് മരുന്നുകൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്.. അതിൻറെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.. നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്..

ഇതിൻറെ ഫലങ്ങളും പാർശ്വഫലങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻറെ എഫക്ട് നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് ഈ മരുന്ന് വിപണിയിൽ വരുന്നത്.. മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മെഡിസിൻസ് വളരെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ പരമായ പ്രോസസ് ലൂടെയാണ് ഇത് വിപണിയിൽ വരുന്നത്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മരുന്ന് എവിടെയും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല…