ഏത്തപ്പഴത്തിൻറെ തോലും ചോള പൊടിയും നിങ്ങളെ 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആക്കും.

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡഡ് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്തപാടുകൾ തെളിവുകൾ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ആക്കി നമുക്ക് മുഖം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കവും ഗ്ലോയിങ് ഒപ്പം തന്നെ നല്ല വൈറ്റനിങ് ആകും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു റെമഡി ആയി ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു വിധത്തിലും യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട്കളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെമഡി ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അവൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുവാൻ നിങ്ങൾ ഇത് കുറച്ചു നാൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യത്യാസം കാണാം.

നിങ്ങൾ നന്നായി യങ് ആകും, അത്രയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പിനോ റോബസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകില്ലേ അതിൽപെട്ട ഒന്നാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബനാനയുടെ തൊലി ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളത്.

അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലെ പഴം നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ തൊലി കളയാതെ വേണം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തത് ആണ് എങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇതുപോലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങളെ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.