തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗം കുറയും.

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞിട്ട് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഹോർമോണിൽ ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ടി എസ് എച്ച് അളവിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാൽ ചെറിയ ഒരു ഹോർമോൺ ഗുളിക കഴിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചു കാലം മുന്നേ വരെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നതിന് കാരണം അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആണ്.

അയഡൈസ്ഡ് ഉപ്പ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ളത്, എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ അയഡിൻ ചേർത്ത ഉപ്പ് കഴിച്ചിട്ടും മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടും എല്ലാം തന്നെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ പ്രശ്നമുള്ളവർ, തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദിനംപ്രതി കൂടിവരികയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ഈ തൈറോയ്ഡിൻ്റേ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം. ഒരുപാടുപേർ വിശ്വസിക്കുന്നതു പോലെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത്.

അയഡിൻ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠനങ്ങൾ അയഡിൻറെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നത് ആണ് വാസ്തവം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഒബെസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.