തോൾ വേദന ഇനി വളരെയെളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം

തോടർ വേദനയുമായി എത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വേദനയെക്കുറിച്ച് മതവിരുദ്ധമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനു ചികിത്സ രീതിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തോൾ വേദനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് തോളിൻ്റെ അനാട്ടമി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിചും അതിൻറെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ.

ഷോൾഡർ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്ഥി ഉണ്ട്. ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു ജോയിൻറ് ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻറെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശൗൾഡർ ഒരു കപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ഏത് റേഞ്ചിലും ഇത് തിരിയുവാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അതേസമയംതന്നെ ദോഷകരവുമാണ്.

ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ജോയിൻ്റിൻ്റെ പുറത്ത് മൂവ്മെൻ്റിൻ്റെ സഹായിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരുപാട് മസിലുകൾ ഉണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇടെയായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് രോഗികൾ ആണ് ദിവസേന തോൾ വേദനയുമായി സംബന്ധിച്ച് ഓ പി യിൽ വരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.