ഫ്രോസൺ ഷൗൾഡർ ഇമ്പോലൈസേഷൻ തോൾ വേദന സുഖപെടുത്താം

നമുക്ക് അറിയാം രക്തഓട്ടം എത്താത്ത ഒരു സ്ഥലം ശരീരഭാഗത്ത് ഇല്ല. രക്തഓട്ടം എത്തുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് രക്തത്തിൻറെ ചലനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തി കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നൂതനമായ ചികിത്സകളിൽ ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ഉണ്ടാകാവുന്ന പേടിയാ ത്രൈറ്റിസ് എന്നുപറയുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ല ജോയിൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പാടുകൾക്കും അതിൻറെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇൻഫ്ള അഥവാ കല്ലിപ്പ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോളിസേഷൻ വഴി നീക്കം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇത്.

പെരി ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രമേഹരോഗികളിൽ ആണ്. പ്രമേഹരോഗത്തെ എൻറെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ളമ്മേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റിനെ തന്നെയാണ്. ജോയിൻറ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള പാടുകൾ വീക്കം വരുകയും തട്ടി വരികയും അതിൻറെ അകത്തുള്ള രക്തയോട്ടത്തെ കട്ടയായി ജോയിൻ്റ് ഫ്രീസ് ചെയുക.

അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് രോഗിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അസഹനീയമായ വേദനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൈ അറിയാതെ ഒന്ന് പുകവലിക്കുകയും വസ്ത്രം നീക്കം ചെയ്യുവാൻ എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അസഹനീയമായ വേദനയോടുകൂടി രോഗി എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.