വൃക്കയിൽ കല്ല് വരാതിരിക്കുവാനും കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം കൂടാനും

വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് മൂത്രകല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. കടലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂത്രക്കല്ല് ഇന്ന് പല ആളുകളിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. ക്ലിനിക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് വരുന്നത്. വേനൽ കാലം വരുന്നതോടു കൂടി ഒട്ടനവധി രോഗികൾ മൂത്രക്കല്ലിന് ബുദ്ധിമുട്ടും ആയി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സാധാരണ അതിൻറെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ ചില ആളുകൾ കുറെ കാലം കൊണ്ട് നടക്കും. പിന്നീട് വളരെ അധികഠിനം ആയ അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരു സ്കാനിങ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

അതെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശക്തമായി ട്ടുള്ള ഊര വേദന, നടുവേദന, അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വയറിൻറെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി പോലത്തെ ശക്തമായ ഉള്ള വേദന ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന് പധ കൂടുതലായി വരിക. മൂത്രത്തിൽ ഒരു ചളി പോലെ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വരിക. അതല്ല എങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം വരിക അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കാലിൻറെ തുടയിലേക്ക് ഒക്കെ നീളുന്ന വേദന. സിദ്ധ മായിട്ടുള്ള നടുവേദന ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഇതിലെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആയി കാണാറുള്ളത്.

അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആളുകളിൽ ഛർദ്ദി ഉണ്ടാകും. ചില ആളുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. മൂത്രം ഇടവിട്ടിടവിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. എങ്കിലും മൂത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിക്കണം, മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണമായി പോയി എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൃപ്തികരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. പല രീതിയിൽ ഇതിനു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.