ബ്രേസ്റ് ക്യാൻസർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്

മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഏറെ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ലോകത്ത് ആവിർഭവിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശങ്കയോടെ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ ആകും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും അറുപതും പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെയും വ്യാപനത്തിൽ പ്രബുദ്ധ കേരളം മുന്നിൽത്തന്നെയാണ്. ലോകത്ത് ആകമാനം ഉള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്തനാർബുദത്തിന് ആണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് 1985 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു മാസം നമ്മൾ സ്തനാർബുദ അവബോധ മാസമായി ആയി ആചരിച്ചു വരാറുണ്ട്.

സ്തനാർബുദത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വിധം കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചും അല്ല ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്ന ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്ന കാര്യം ഏവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുതൽ അതിജീവനത്തിന് പാതയിലൂടെ കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രോഗിയും ബന്ധുക്കളും കടന്നുപോകാവുന്ന ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ മറ്റു ആശങ്കകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ രൂപവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ കോമഡി ഇടയിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ ഒക്ടോബർ മാസം സ്തനാർബുദത്തിന് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള സമയമാണ്. കുറേ വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നത് ആയിരുന്നു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു വർഷം നമ്മൾ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു. കോവിഡിനെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയി.

ഈ സമയത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സുജാതയും അതുപോലെതന്നെ അപർണ്ണയും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ഈ കോവിഡിനെ സമയത്തും ഇന്നത്തെ മാസത്തിലെ പ്രത്യേകത കണക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ടും ഇത്തരം ഒരു ചടങ്ങിന് പ്രത്യേക ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ എല്ലാവരും മതി കൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.