വശ്യം ഇതിനുമപ്പുറം മറ്റൊന്ന് ഉണ്ടോ എത്ര പിണക്കവും മറന്നിട്ട് അവർ തേടിവരും 100% ഉറപ്പ്

ഒരു വെറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ വരിതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമാകും. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മളോട് തിരിച്ചും ഇഷ്ടമായിരുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ചു, പക്ഷേ അയാൾ അകലുന്നു. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അയാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വശ്യ കർമ്മം ആണിത്. ഒരു വെറ്റിലയും ഒരു വെള്ളി രൂപ നാണയവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

അതായത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമാകും. അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കർമ്മം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഒരാൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തേച്ചിട്ട് പോയാൽ തേച്ചതിന് ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും നമ്മളെ പരിധിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നോക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക.

തീർച്ചയായും വിജയം ഉണ്ടാകും. ഒരു വെറ്റില എടുക്കുക. ഒപ്പം ഒരു രൂപയും എടുക്കുക. വെള്ളി, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം എടുക്കുക. കറുത്തവാവ്, വെളുത്ത വാവ് ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാതിരിക്കുക. അശ്വതി, പൂയം, അത്തം, ചോതി, പൂയം, രേവതി എന്നീ നാളുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫലം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.