വശീകരണം ആരും പ്രണയിക്കും ആഗ്രഹം പറയുക മാത്രമുണ്ട് ദിവസത്തിനകം ആഗ്രഹം നടക്കും

നിമിഷങ്ങൾക്കകം വശീകരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് അയാളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറി നമ്മുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യം വരുത്തുവാൻ ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുക. വെറും മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വശീകരിക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ വശീകരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മൂന്ന് ദിവസം പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിച്ചു വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ. അതിരാവിലെ വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കൂടി ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിജയിക്കുമെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ.

സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന് താൽപര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ പ്രണയസാഫല്യം നേടാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ ആണ്. നാരങ്ങ 51 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. രാവിലെ എന്നോ വൈകിട്ട് എന്നോ ഒന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കർമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ കൂടി വേണം ചെയ്യുവാൻ. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിൽ ടോയ്‌ലറ്റിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്‌ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേകം സമയം, നേരം ഒന്നുമില്ല. പൂജാമുറിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യം നേടും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന് താൽപര്യമില്ല എന്ന് കർക്കശമായി പറയുന്നവർക്ക് ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രണയസാഫല്യം നേടുവാൻ സാധിക്കും.

അതുപോലെ പരസ്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ഒരു നാരങ്ങ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നാരങ്ങ 51 കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കി മുറിക്കുക. ഇത് ആരും കാണാതെ വേണം ചെയ്യുവാൻ. 51 പ്രാവശ്യം ഇനി പറയുന്ന മന്ത്രം നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ. വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ്. ഈ കർമ്മം അവസാനിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങ മാത്രമാണ്. നാരങ്ങ 51 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. 51 കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച നാരങ്ങ എടുത്തതിനുശേഷം 51 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഉഴിയുക. വട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉഴിയുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.