നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രഷർ നോക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കാം എങ്ങനെയെന്ന്

ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ 120 എത്തുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുസരിച്ച് ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവരുടെ 120 എത്തിയപ്പോഴാണ് ശബ്ദം കേട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ശബ്ദം കേട്ട പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായി കാണിക്കുവാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വയസ്സായ അച്ഛനുമമ്മയും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ബി പി ഒന്നു നോക്കി തരുമോ എന്നുള്ളത്.

ഇതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക്, ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ വയസ്സായ അച്ഛൻറെയും അമ്മയുടെയും മനശാസ്ത്രം ഉണ്ട്, അവിടെയുള്ള വയസ്സായ, ശ്വാസംമുട്ട് വന്ന്, അറ്റാക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഉണ്ടോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് വേറെയും ബിപി കൂടുവാനുള്ള കാരണമാകും. അത് അവരുടെ ആരോഗ്യനില ആയുസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രയാസത്തോടെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ഇടയാക്കും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻറെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളെയും എൻറെ അയൽവക്കത്തുള്ള ആളുകളെയും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ബി പി നോക്കുക? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.