മൂലക്കുരു മാറാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂലക്കുരു ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണുക

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷർ എന്ന രോഗത്തിന് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന പത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പലർക്കും മൂലക്കുരു ഫിഷർ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് തുറന്നു പറയുവാനും ആശുപത്രിയിൽ വരാനും വളരെ മടിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇൻറർനെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പല അബദ്ധങ്ങളിലും ആളുകൾ ചെന്ന് ചാടാരുണ്ട്. ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷർ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് സംവന്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫിഷർ എന്നുള്ള രോഗം അതല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിലെ അവസാനഭാഗത്ത് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായി കൊണ്ട് വേദനയും ബ്ലീഡിങ്ങും മലബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെയേറെ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും ഇതിനെ പൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഇതും പൈല്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയുകയില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് പൈൽസ് ആണെന്ന് കരുതി ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കുവാനും വന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിനുള്ള 10 ട്ടിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യമായി പറയുവാനുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് ചെറിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേദന ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.