കൈ തരിപ്പ് വേദന പൂർണ്ണമായും മാറ്റാം കൈ തരിപ്പ് മരവിപ്പ് വേദന മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ ശക്തി ആയിട്ടുള്ള തരിപ്പ് ഏകദേശം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഞരമ്പിലെ അസുഖങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശക്തിയായി കൈക്ക് തരിപ്പ്, വിരലുകൾക്ക് എല്ലാം തരിപ്പ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാലു വിരലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവമായി 5 വിരലുകൾക്ക് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക, നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ തരിപ്പും വേദനയും അനുഭവപ്പെടുക.

ചിലർക്ക് കൈവിരലിൽ തുടങ്ങി ഷോൾഡർ വരെ വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാം. കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി വലതുകൈയ്യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലതു കൈയിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇടതുകൈ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപൂർവം ആയിട്ടാണ് ഒരു കൈയിൽ വന്നത് മറ്റ് കയ്യിലേക്ക് വ്യാപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗർഭിണികളിൽ ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു 30 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ ഇത്‌ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ആറു മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ. അതിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാകും.

അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻറെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് പെരുപ്പും പുകച്ചിലും വേദനയും ആണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തരിപ്പും വേദനയും എല്ലാം മാറി കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വിട്ടു പോകുവാനായി തുടങ്ങും. ചില പ്രത്യേക ആക്ഷനുകൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കൈക്ക് ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എല്ലാം പാത്രങ്ങൾ എടുതാൽ നമുക്ക് താഴെ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോഴേക്കും അത് ഒഴുകി പോകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.