മുടികൊഴിച്ചിൽ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ എങ്ങനെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാം എന്ന് അറിയണ്ടേ

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ചും താരനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ശരാശരി ഒരു ലക്ഷം മുടിയിഴകൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 50 മുതൽ 100 വരെ മുടി നോർമലായി തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം. മുടി നീളം വെക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം പോയിൻറ് 3 മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള അളവിലാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ എണ്ണ പുരട്ടിയാലും അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡ്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മുടി നീളം വയ്ക്കില്ല. മാക്സിമം എത്ര വരെ മുടി നീളം വെക്കും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജനിതകമായ ഘടകങ്ങളാണ്.

പാരമ്പര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അമ്മ വീട്ടിലോ അച്ഛൻ വീട്ടിലോ കുറേ മുടി നീളം വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി നീളം വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ പാരമ്പര്യമായി കുടുംബത്തിൽ അധികം മുടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടിയും അധികം നീളം വെക്കുകയില്ല. നോർമൽ ആയിട്ട് 50 മുതൽ 100 വരെ മുടിയിഴകൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകാം. അത് കമ്പ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കാണണമെന്ന് ഇല്ല. കുറെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മുടി നോർമൽ ആയിട്ടാണോ അതോ അബ്നോർമലായിട്ടാണോ കൊഴിയുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നീളമുള്ള മുടിയുടെ ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ആയിട്ടും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത്, മുടി ചീകുന്ന സമയത്ത് കൈയിൽ വരുന്ന മുടിയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഇത്‌ തീരുമാനിക്കാനായി സാധിക്കും. കൂടുതലായി മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ മുടി കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക്, പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ മുടികൊഴിച്ചിൽ നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.