ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിഡ്നി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നി രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും ആണ്. പലപ്പോഴും കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണണം എന്ന് ഇല്ല. പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായ പല ലക്ഷണങ്ങളും കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ മുഖത്തും കാലിലും കാണുന്ന നീര്, മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക, മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം അതായത് ചുവന്ന നിറം വരുക, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രനാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നിവ പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാം.

പിന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ് പോവുക, നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് ഉണ്ടാവുക, നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മടുപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷനം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിൽ കാണുന്ന നീരാണ്. ഏറ്റവും സാധാരണയായി കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കിഡ്നിയുടെ പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

മുഖത്തും കാലിലും കാണാവുന്ന പാടുകളുടെ വളരെ നേരത്തെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാകാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന രക്താണുക്കളുടെ അളവ്, ബ്ലഡിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ്, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഈ മൂന്നു ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.