എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്

ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൃദ്രോഗം വരുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന അതിഥികളാണ് വൃക്കരോഗങ്ങൾ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും. അതിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അസുഖങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും. അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ മരണ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് തീവ്രത രണ്ട് അസുഖങ്ങളും അടുത്തകാലത്തായി ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ താരതമ്യേന വയസ്സ് കുറഞ്ഞുവരികയാണ്.

ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് ഏത് അസുഖത്തിന്റെ ഭീകരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു? ഇവയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാം? ഇവയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകാം? നാം കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 80 ശതമാനം മരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.