കിഡ്നി രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡി വൃക്കകൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഹൃദയത്തിനകത്ത് നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 150 ഗ്രാം തൂക്കം ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം. ഇത് കൂടാതെ രക്തസമ്മർദം നിയത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെയും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുക, സജീവ രൂപത്തിലാക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. വൃക്കകൾക്ക് സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ചുപോകുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് മുഖത്തും കാലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിശപ്പില്ലായ്മ, ഛർദ്ദി, ക്ഷീണം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണമാണ്. വൃക്ക രോഗം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടും മരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ചികിത്സിക്കുന്നത് വളരെയേറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.