മൊബൈലിൽ അശ്ലീലം കാണുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക ഇത്‌ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോയാണ്

അശ്ലീല വീഡിയോകൾ തലച്ചോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് പോലെയാണ്. സെക്സിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും അടിമ പെടുന്നവർ പലരും യഥാർത്ഥ ലൈംഗികതകൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആണ്. അധികവും ദൃശ്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തന്നത് എന്ന് ലേഖനങ്ങൾ പറയുന്നു. ആസ്വാദനത്തിലെ ആവശ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ലൈംഗിക വികാരത്തെ ഉണർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡോപോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ്. ഇതര വർഗത്തിൽ പെടുന്ന അവരുടെ സ്പര്ശനവും സാമീപ്യവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോപോമിൻ തലച്ചോറിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ചെറിയ അളവിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാകും. ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നെറ്റിലെ ലൈംഗിക ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ആസ്വദിക്കുന്നവരിൽ ഡോപോമിൻ വളരെ വലിയ അളവിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എതിർലിംഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല. അങ്ങിനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ലൈംഗിക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതെങ്ങനെ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. ലൈംഗിക ബന്ധം എല്ലാ നെറ്റിലെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്.

നെറ്റിലെ വീഡിയോകളിൽ ഇണകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ലൈംഗികത ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അമിതമായ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച വികാരങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർ ഡോപമിൻ ഹോർമോൻ കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണം. വലിയ തോതിൽ ഹോർമോനെ ഉത്പതിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ചെറിയ അളവിൽ ഡോപോമിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും?

മറ്റു സെക്സ് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥ സെക്സ് ലൈംഗിക പങ്കാളി എത്ര പാടുപെട്ടാണ്ലും വലിയ അളവിൽ അവരുടെ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പോമിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല. അതായത് പങ്കാളിയുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഉത്തേജനത്തിന് സഹായിക്കുകയില്ല എന്ന് സാരം. ദിവസവും അര കുപ്പി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് വെറും ആരെ കുപ്പി അടിച്ചാൽ കിക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.