മകൻറെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാമോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് മാതാപിതാക്കൾ; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവൻ ആണ് തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അവർക്ക് ഒരു പോറൽ ഏൽക്കുന്നത് പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജീവൻറെ ജീവനായ മകൻ ഇനി അധിക ദിവസം ജീവിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും. കിലൻ എന്ന ആറുവയസ്സുകാരനായ മകൻ ഇനി ജീവനോടെ അധികനാൾ ജീവിക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം തകർന്നുപോയി. ക്യാൻസറായിരുന്നു അതിനു കാരണം എന്നാൽ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി ആ മാതാപിതാക്കൾ ആയുസ്സ് എത്തിയ മകനൊപ്പം മുഴുവൻ സമയവും ചിലവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അവൻറെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കാനായി പരക്കംപാഞ്ഞു. മരണം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻറെ ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ബൈക്കുകളോട് ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ചു സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ അവനെ കാണിക്കാനായി അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച തങ്ങളുടെ മകന് സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. അതിനായി സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ ഉള്ളവർ ദയവായി കൊണ്ടുവരിക.

എന്നാൽ പോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് വൈറലായി മാറിയില്ല. അഞ്ചോ പത്തോ സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവൻറെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് 20,000 സൂപ്പർ ബൈക്കുകളാണ്. വഴിനീളെ കിലൻ എന്ന ആറുവയസ്സുകാരൻറെ ചുറ്റും സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ പാഞ്ഞു. അവൻറെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അപ്പോഴും ബൈക്കുകൾ കണ്ട ആവേശത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു ഉല്ലസിക്കുന്ന അവനറിയുന്നില്ല മരണം തൊട്ടു പിന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.