മറവി ഉള്ളവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ.

ഇന്ന് പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും മറന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഉള്ളത്. പ്രായമായവരെ മാത്രമല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മറവി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആയി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറവി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആഹാരം ജീവിതശൈലി എന്നിവ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. പോഷക ആഹാരം പ്രമേഹം മാനസികവും ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഒക്കെ ഈ രോഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓർമശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കുറിച്ച് ആണ്. കക്ക ഇറച്ചി, കക്ക ഇറച്ചിയിൽ സിങ്ക് ഇരുമ്പ് എന്നിവ നിറയെ ഉണ്ട്. മനസ്സ് ഉത്സാഹത്തോടെയും ഏകാഗ്രതമായും ഇരിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ട് ബ്രഹ്മി ആണ് ബ്രഹ്മിനീര് 5 മില്ലി മുതൽ 10 മില്ലി വരെ സമയം കണക്കിന് വെണ്ണയോ നെയ്യോ ചേർത്ത് ദിവസവും രാവിലെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമശക്തിയും വർധിപ്പിക്കാൻ മികച്ചത് ആണ്.

ഓർമ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അതിലേക്ക് ബ്രഹ്മി വൻതോതിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. 3, ചെറി ആണ്. ശരീരത്തിലെ കോശ ജ്വലനത്തിനും ഓക്സിഡേഷനും വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സവിശേഷതകൾ ചെറിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗം മറവി രോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ പഴം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നാല് മത്സ്യമാണ്, മത്സ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും സാൽമൺ, ട്യൂണ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ആണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.